Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012

 

Stichting Polen Project Lesna heeft, ondanks de crisis, ook dit jaar haar activiteiten kunnen continueren. We hebben gelukkig veel voor families en kinderen in de gemeente Lesna kunnen betekenen. Door faillissementen van bedrijven binnen de gemeente, neemt het aantal werklozen gestaag toe, waardoor meer mensen een beroep moeten doen op de sociale hulp van de gemeente voor voedsel en kleding. Als PPL zijn we blij dat wij hierbij een steentje kunnen bijdragen. Dit doen we o.a. door te zorgen dat de door U ingeleverde heren-, dames- en kinderkleding daar op de juiste plaats terecht komt.

In het begin van het jaar waren we er niet gerust op of we al onze wensen financieel wel zouden kunnen verwezenlijken. Het vinden van sponsors ging dit jaar een stuk moeilijker dan voorgaande jaren. Gelukkig hebben we ook gemerkt dat sponsors van het eerste uur ook zeiden: ”Intern is de kraan voor sponsoring dicht… maar voor PPL maken we een uitzondering.”

We waren heel erg blij met de donatie van Stichting KICI van € 2.800.-, waardoor we er zeker van waren de Kinderweek te kunnen organiseren.

Om U verder een indruk te geven van de activiteiten en directe hulp die dit jaar hebben plaats gevonden, zal ik u een kleine opsomming geven;

 • Het afgelopen jaar hebben we weer vier grote transporten mogen verzorgen. We kregen weer veel goederen aangeboden. Zo kregen we van Hotel Crown Plaza Schiphol Airport en Holiday Inn Hotel in Amsterdam grote partijen dekbedden, dekens en kussens aangeboden. Bij Verpleeghuis Boerhaave hebben we ook dit jaar, voor mensen die in Lesna moeilijk ter been zijn, rollators, rolstoelen, looprekken en krukken kunnen ophalen. Maar ook de aangeboden, en hard nodige, gebruikte kleding, schoeisel, speelgoed en overtollige huisraad vonden hun weg naar Lesna.
 • Het daklozenhuis voor mannen, “Brata Alberta”, in Lesna hebben we financieel geholpen bij de aanschaf van jonge biggen, die met de overtollige klieken en oud brood weer vet gemest worden. We hebben daar ook gezorgd voor voldoende herenkleding, beddengoed, schoeisel.
 • Voor het Daklozenhuis “Dom Samotnych Matek” in Pobiedna, een tehuis voor moeder en kind, hebben we bij ieder bezoek dat we brachten aan Lesna onze auto’s bij de plaatselijke groenteboer volgeladen met aardappelen, kool, uien, wortelen, fruit enz. Daar brachten we ook financiële hulp, zodat de benodigde boodschappen konden worden gedaan. Maar ook hebben we hen kunnen voorzien van diverse goederen in de vorm van kleding, schoeisel, speelgoed en andere zaken.
 • In samenwerking met “Dreams” hebben we de kindervakantieweek doen slagen. De groep bestond, evenals voorgaande jaren, uit 20 kinderen afkomstig uit families die onder het absolute bestaansminimum leven. De Poolse begeleiding bestond, inclusief de 2 vaste chauffeurs, uit 6 personen. Het is fijn dat je na afloop terug kunt kijken op een probleemloze week. Je ziet de kinderen opbloeien en uit hun sociale isolement komen tijdens deze week, maar ook daarna. We zijn ook o.a. Trampoline Centrum IJmuiden, Gemeente Bloemendaal “Dirks Day”, Reddingsbrigade Bloemendaal, A-tax de Vries en Crown Plaza zeer erkentelijk, omdat die dit jaar wederom hun medewerking hebben verleend en zo geholpen hebben om de week voor alle betrokkenen onvergetelijk te maken. We zijn ook dankbaar dat we weer kosteloos gebruik mochten maken van het Buitenverblijf van Fort Penningsveer. Zonder de substantiële bijdrage van KICI zou het organiseren van deze activiteit onmogelijk zijn.
 • Traditie getrouw steunden we de school in Grabieszyce financieel, om bruinkool te kunnen kopen en zo de centrale verwarming in de koude wintermaanden te kunnen blijven stoken. Maar ook hebben we weer bijgedragen in de vorm van een aanmoediging prijs: “de fiets” voor de beste leerling van de school.
 • En als laatste, niet te vergeten onze jaarlijkse kerstpakketten actie, waarbij we dit jaar in samenwerking met “Dreams” weer ruim 150 kinderen hebben kunnen verblijden met een kerstpakket. Sint Nicolaas heeft de cadeautjes overhandigd. Zodoende hebben we ook veel kinderen thuis bezocht en zo een kijkje kunnen nemen in de thuis situatie van de kinderen. Je kunt je niet indenken dat mensen zo wonen en eens te meer besef je dat onze hulp in veel gevallen de bekende druppel is, maar door de kinderen als een groot geschenk word ervaren.

Het is weer een hele opsomming geworden. Wij realiseren ons dat wij al deze activiteiten niet hadden kunnen realiseren zonder uw steun. We willen niemand bij naam noemen die ons afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, gesteund heeft: met het laden van de vrachtwagens, het aanleveren van kleding, goederen of financieel. Bang om iemand te vergeten, maar we waarderen alle hulp zeer. Voor al die hulp nogmaals onze welgemeende dank!

Onze plannen voor 2013.

 • Voor komend jaar staan er weer diverse trips naar Lesna op het programma, waarbij we uiteraard de nodige goederen zullen afleveren op de plaatsen waar dat nodig is.
 • Het ondersteunen van activiteiten bij de verschillende projecten.
 • Begin augustus organiseren wij voor de 13e keer De Kinderweek; de afspraken met de vrijwilligers van Fort Penningsveer en de Stichting Dreams, in Polen, zijn hierover al gemaakt.
 • Ook proberen wij weer een kinderweekend te organiseren bij het prachtige meer van Zamek Czocha in Lesna.
 • En als laatste, niet te vergeten, onze jaarlijkse kerstpakketten actie, waarbij we ook dit jaar de aandacht weer zullen richten op pakketten voor kinderen.

Zoals u ziet hebben wij een breed scala aan  activiteiten en we zijn ons er van bewust dat wij deze activiteiten niet zouden kunnen realiseren zonder steun in welke vorm dan ook. We zijn onze sponsors dan ook zeer erkentelijk voor hun vertrouwen in onze werkzaamheden en hopen dat wij ook dit jaar weer op hun steun mogen rekenen.

J. Brugman.

Penningmeester.

Het verslag kunt u hier downloaden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*