U kunt lid en “Friend” van PPL worden.Net als bij een sportvereniging heb je mensen, die wat doen bij PPL, maar er zijn ook mensen, die daar geen tijd voor hebben. (eigen zaak, druk, druk, druk).

Daar is deze mogelijkheid voor. Stort een bedrag op de bovengenoemde rekening, of nog beter stuur ons een machtiging (minimaal bedrag dan

€ 25,-), en u wordt ook Friend of PPL. U krijgt er niet zoveel voor terug. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze site, waar we proberen u zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van de Stichting PPL. We zijn blij met alle vrijwilligers, maar we ontkomen er ook niet aan: we hebben geld nodig om alles te kunnen doen. Wat? Daar is onze website voor!

VUL IN DIE Machtiging

 

Meld u aan en stuur op die machtiging