Stichting Dreams (in het pools: Marzenia) is in Lesna het verlengstuk van PPL. Zij verzorgen aldaar de kerstpakketten, weten precies waar die het meest nodig zijn, zij “selecteren” de kinderen die het meest in aanmerking komen voor de Kinderweek in Holland, zij doen de nazorg van de kinderen, zij verdelen de kleding en diverse andere dingen die PPL meebrengt uit Holland, etc., etc…

Het begin en de oprichting van “Dreams” is heel interessant. Op een dag in augustus 2002 hebben Jola Okrucinska en Kasia Szczepanska (toen nog: Michurska) elkaar in Holland ontmoet. Jola was al in Holland en Kasia was met 10 kinderen uit Lesna in Holland aangekomen. Kasia, Jola en PPL hebben in deze tijd veel met elkaar gesproken en over de situatie in de Gemeente Lesna. Dit vrouwenteam (Jola en Kasia) is toen tot de beslissing gekomen dat ze voortaan samen de kinderen uit Lesna wilden helpen. De kern van de Stichting, die ze oprichtten, moest zijn en is nog steeds de samenwerking met PPL.

In dat jaar hebben ze mensen gezocht die met ze mee wilden doen en ze hebben daarbij vrienden gemaakt die tot op heden met hen meewerken.

In september 2004 werd in Lesna de stichting “Dreams” opgericht. Het doel is om voor de, uit arme en pathologische gezinnen komende, kinderen vakanties en ontspanning te organiseren.

Zij willen dat de kinderen weten en zien dat er buiten hun belevingswereld ook nog een andere wereld is en dat zij de mogelijkheid hebben om via scholing zich te ontworstelen aan de sleur en armoede waarin zij nu zitten.

Elk jaar ontmoeten zij hun sponsoren, en zoeken ook steeds nieuwe sponsoren, om zo het aantal van hun aktiviteiten te kunnen uitbreiden. Zij hebben steeds nieuwe ideeën en daarom volgen ze ook verschillende cursussen om de kinderen de beste aandacht, verzorging en hulp te kunnen (blijven) bieden.

Het bestuur bestaat thans uit:
Katarzyna Szczepańska (prezes), voorzitter
Katarzyna Okrucińska (sekretarz), secretaris
Grażyna Michurska (skarbnik), penningmeester

Ze hebben een eigen website (in het Pools): Stichting Dreams