Wie vormen PPL?

Het bestuur bestaat uit:

Johan Brugman, voorzitter, johanbrugman@foundationppl.nl
Sjeng Driessen, penningmeester, sjengdriessen@foundationppl.nl
Marcel de Vries, secretaris, marceldevries@foundationppl.nl
 Elma Baltus, bestuurslid, elmabaltus@foundationppl.nl

Verder worden we bijgestaan in Nederland door:

Chris Theyse, webmaster, webmaster@foundationppl.nl

en in Polen door:

 Katarzyna (Katka) Szczepańska, prezes (voorzitter) van de Stichting Dreams
Katarzyna (Kasia) Okrucińska, sekretarz (secretaris) van de Stichting Dreams

Wat doet PPL?

In het kort:

De stichting Polen Project Lesna tracht culturele, sportieve, economische, milieu- en welzijnsbanden aan te halen en te onderhouden met Lesna en omgeving in Polen enerzijds en onze omgeving, Nederland, anderzijds.

Waar ligt Lesna eigenlijk?

Lesna ligt in het zuidwesten van Polen, 50 km. van de Duitse grens en 30 km. van het Tsjechische Sudetengebergte.

Lesna is een klein industriestadje (ca. 12.000 inwoners), dat onder de rook van het skigebied van Jelenia Gora, zich staande probeert te houden. De gemeente Lesna bestaat, buiten het plaatsje Lesna, nog uit 14 gehuchten in de wijde omtrek. Ze weten wel dat het beter kan, maar ze hebben wel onze steun nodig!

Hoe is PPL ontstaan?

Barnhoorn sr. ontwikkelde contacten in Polen. De toenmalige burgemeester van Lesna verzocht hem mee te werken aan een bezoek aan Holland.

Afvalzorg, de (voormalige) werkgever van Charles Barnhoorn en Jan Katteler, bood aan de groep onder te brengen in het vakantiehuis van het bedrijf te Diemerdam, inclusief het ontbijt. Persberichten werden geschreven. De trein stond op de rails en reed… en PPL (Polen Project Lesna) stond bij de fluit!

Wat heeft de groep uit Polen zoal bezocht?

Bejaardenhuis, Basisschool, Politie, Brandweer, Gemeenteraad en Dienstencentrum in Heemstede, de afvalverwerking in Noord-Holland, Businessclub in Haarlemmermeer, Machinefabriek te Haarlem, de Bestuursdienst van Provincie Noord-Holland en sportvereniging HBC in Heemstede.

Daarna heeft PPL op uitnodiging van de Gemeenteraad van Lesna een tegenbezoek gebracht. In het persbericht in het Haarlems Dagblad stond terecht dat de Heemstedenaren “….de heenreis een trip terug in de tijd…” vonden. De tijd werd 30 jaar teruggedraaid. In de muziek, maar ook in de discipline, in de kleding en de hoffelijkheid van de Polen. We werden onthaald als waren we van een andere planeet, maar achter de trotse houding van de Polen werd de armoede verborgen, waarin dit stadje gedompeld is: 32% werkeloosheid onder de bevolking was nog somberder dan het landelijke cijfer van 22% in 1996.

Twee grote bedrijven, een staalfabriek en een linnenweverij, die de vooruitgang in Lesna bepalen, maar hadden door gebrek aan management (staatsbeleid) en gelden voor broodnodige investeringen een armetierig bestaan.

PPL is bijzonder trots op het F-K Team, dat in Lesna is gestart.

(2001: 5 werknemers, 2002: 19 werknemers, 2003: 65 man en anno 2009 een bloeiend bedrijf met een staaltak, handelstak en transporttak met ruim 200 mensen in dienst). F-K Team was in eerste instantie een afwerkingsbedrijf van staalproducten, dat mede door de inspanning van PPL, is opgezet m.m.v. een consortium van Nederlandse ijzergieterijen, waarbij de Fa. Pothuizen uit Mijdrecht een voortrekkersrol heeft gespeeld. Informatie: www.fkteam.pl

Stichting(!) PPL.

De toenmalige leden van PPL hebben gemeend een sterke basis te leggen voor hun werk door de samenwerking toegankelijker en inzichtelijker te maken door een Stichting op te zetten. Dit heeft in februari 2001 zijn beslag gekregen door de welwillende medewerking van het Notariskantoor Krans, Helmig & Stuijt te Haarlem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34.151480.

In september 2002 zijn o.a. Jan Katteler en Johan Brugman door de gemeente raad van Lesna uitgeroepen tot ereburgers van Lesna, waarmee de burgemeester en de zijnen hun waardering wensten te laten blijken voor het PPL-werk in Lesna.

De afgelopen jaren heeft het werk van PPL zich, ongemerkt, meer toegespitst op kinderen. We organiseren Kinderweken in Nederland. Vanaf 1999 hebben we een groep (1999 10 kinderen t/m 2009 20 kinderen) naar Nederland laten komen. Zij worden door onderwijzers van de scholen uitgezocht. Het zijn altijd straatarme kinderen, die anders nooit kans zouden hebben om een week op vakantie te kunnen gaan.

Sinds 2009 organiseren we ook een Kinderweeklend (met 30 kinderen) op de camping bij het kasteel Czocha, omdat de groep kinderen, die eigenlijk recht hebben op de Kinderweek in Nederland maar niet afneemt! We komen op scholen, maar ook bij de sociale dienst van Lesna, de Daklozenhuizen en het kinderhuis in Lesna. In de gehuchten van de gemeente zien we regelmatig met eigen ogen dat onze steun, op welke manier dan ook, nog hard nodig is in het Polen van nu.

We hebben contact met de gemeente Bloemendaal, die ons jaarlijks steunt met projecten. Momenteel zijn we actief bij de Gehandicaptenvereniging in Lesna, die zich na jaren gaat ontwikkelen. In het verleden werd een gehandicapt kind gezien als een straf van God. Het werd liefdevol verzorgd, maar kwam nooit op straat. De trotse Pool kwam niet met zijn leed naar buiten. Na het communisme werd men vrijer en durfde men de straat op te gaan. De ouders gingen zich verenigen en zo ontstand “Most” (vertaling; brug).

Ze hebben nu een verdieping kunnen huren van de gemeente en willen dat gaan opknappen. Hard nodig, want de toiletgroep is totaal ongeschikt voor deze groep om maar niet te praten over de stenen trap, waar veel gehandicapten alleen maar over gedragen kunnen worden om gewoon boven te komen. De verwarming is aan vervanging toe; ze werkt helemaal niet meer. Het grootste probleem is daar de communicatie, daar geen van de mensen een andere taal spreekt. PPL heeft nu van de gemeente Bloemendaal en sponsors gelden verkregen om deze situatie te kunnen verbeteren.

Financiën.

Een zwaar onderwerp… We zijn afhankelijk van de goede gaven en medewerking van mensen en bedrijven, die ons werk zien zitten en willen ondersteunen. We staan voor rechtstreekse  en reële hulp, op kleine schaal (Lesna en omgeving). We kunnen veel hulp gebruiken. We hebben plannen en projecten, die we via de Nieuwsbrief graag aan u kwijt willen! Voor degenen, die, zoals iemand eens schreef; “steeds vergeten en nou ga ik voor een volle aflaat!”, volgt hier het banknummer:

ING-Bank te Heemstede, nr. 67.44.26.312 t.n.v. Stichting Polen Project Lesna.

Emailadres voor informatie: info@foundationppl.nl

Telefoonnummer: 023 5470029