MACHTIGING

U kunt Friend of PPL worden. Net als bij een sportvereniging heb je mensen, die wat doen bij PPL, maar er zijn ook mensen, die daar geen tijd voor hebben (eigen zaak, druk, druk, druk…). Daar is deze mogelijkheid voor. Onderteken deze machtiging en u wordt ook Friend of PPL. U krijgt er niet zoveel voor terug. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze site, waar we proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de Stichting PPL. We zijn blij met alle vrijwilligers, maar we ontkomen er ook niet aan: we hebben geld nodig om alles te kunnen doen. Wat? Daar is onze website voor!

Hierbij machtig ik tot wederopzegging de Stichting Polen Project Lesna om jaarlijks (om de 12 maanden) een bedrag van mijn rekening af te schrijven t.b.v. “Friends of PPL”, ter grootte van:

Bedrag:…………………………………………………………………………………………………

Naam:………………………………………………………………………………………

Adres/woonplaats:…………………………………………………………………..

IBAN rekeningnummer:………………………………………………………………………….

Datum:…………………………………………………………………………………….

Ondertekening:………………………………………………………………………..

Aankruisen indien van toepassing:
[ ] Tevens machtig ik de Stichting Polen Project Polen om tot wederopzegging jaarlijks in de maand november € 10,- per kerstpakket t.b.v. Stichting Dreams in Lesna, Polen, van mijn rekening af te schrijven.

Gewenst aantal pakketten:…………..stuks

Datum:……………………………………………………….

Ondertekening:…………………………………………..

Formulier svp. retourneren aan PPL, Engelandlaan 946, 2034 HR Haarlem