En we blijven transporteren…

Schoon en héél is het devies (kleding dus), maar verder….!

We hebben tijdens ons bezoek aan Lesna, eind april, eens specifiek geïnformeerd naar de behoefte van kleding, computers en alle voorkomende huiselijke goederen, die ons zo vaak worden aangeboden. We meenden even dat Polen, zoals heel veel mensen van mening zijn, mee ging in de vaart der volkeren en dat onze hulp eigenlijk nog wel vriendelijk werd aangenomen, maar dat de noodzaak niet meer aanwezig was.

We zijn bedrogen uitgekomen!
Elke bestuurder, van gehandicaptenvereniging tot daklozenhuis en van scholen tot het ziekenhuis aan toe, benadrukte dat onze kleding dringend noodzakelijk is om voor vele gezinnen de winter door te komen.
Als we dachten dat men ons naar de mond praatten, werden we door de heer Kupschak, directeur van de Sociale Dienst van Lesna, wel even bij gepraat. (Die naam kwam ons zo bekend voor: Hij was net burgemeester-af  toen PPL in 1996 zijn intrede deed in Lesna!)

De gemeente Lesna heeft 14 woonkernen (gehuchten) en het dorp Lesna, waar 500 families nog altijd onder de armoedegrens leven. In helder Nederlands: door welke situatie dan ook zijn hun inkomsten zo laag dat de gemeente op allerlei manieren moet bijspringen om de mensen niet te laten creperen. Een uitkering van de gemeente Lesna betekent 150 Zlotties per maand. (= pak ‘m beet 35 euro per maand). Sinds Polen bij de EU is aangesloten (2004) zijn de prijzen van de eerste levensbehoeften  (brood, aardappelen etc) gestegen met honderden procenten. De salarissen en de uitkeringen mochten niet omhoog.

Enerzijds had Polen namelijk bedongen dat buitenlanders hun land niet konden kopen en dat de euro later zou worden ingevoerd, maar anderzijds heeft men daarom moeten toestaan dat de lonen tot 2012 niet meer omhoog zouden gaan dan het door de vakbond onderhandelde percentage. Europa wilde graag Polen als het lage-lonen-land aanhouden, goed voor de economie, hetgeen nu ten koste gaat van de bevolking, die wel de steeds hogere marktprijzen van de EU moeten betalen (olie, graan etc.), maar daar geen compensatie voor krijgen. Vorig jaar waren daar de nodige stakingen in de grote steden het gevolg van!  

De Heer Kupschak vroeg ons vooral deze transporten te blijven doen. U weet nou ook weer WAAROM.

Jan Katteler

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*