Jaarverslag 2009

Financieel Jaarverslag 2009

 

Stichting Polen Project Lesna kijkt terug op een goed, maar ook een druk jaar, waarbij we een aantal vaste activiteiten hebben kunnen continueren, nieuwe activiteiten hebben toegevoegd, maar ook activiteiten en samenwerking hebben moeten beëindigen. Om U een indruk te geven van activiteiten die dit jaar hebben plaats gevonden, zal ik u een kleine opsomming geven;

 •  Daniëlle Keastner heeft helaas haar functie als bestuurslid neergelegd. Een nieuwe baan, en de PPL activiteiten waren voor haar moeilijk te combineren. We zijn Danielle zeer erkentelijk voor het werk dat zij voor PPL heeft gedaan. Voor de ontstane vacature in het bestuur, hebben we Mw. Elma van Lent-Baltus bereid gevonden deze in te vullen.
 •  Ook hebben we, om een tweetal redenen,  dit jaar moeten afzien van deelname aan de Regio Haarlem Cup. In eerste plaats vanwege de kosten en ten tweede was het voor de   Hr. Kornarski niet mogelijk een team te vormen. Na ons besluit bleek van wegen de crisis het hele toernooi niet door te gaan.
 • Het afgelopen jaar weer hebben we vijf transporten mogen verzorgen. Zo kregen we van Basisschool De Ark in Heemstede het oude school meubilair. Met dit meubilair zijn lokalen ingericht voor naschoolse opvang  in Grabieszyce. Maar ook de nodige gebruikte kleding, schoeisel, speelgoed, rolstoelen, rolators en overtollige huisraad vonden hun weg naar Lesna.
 • Gelukkig hebben we in samenwerking met “Dreams” voor de Regio Haarlem Cup een goed alternatief gevonden door het organiseren van een Jeugdweekend in de omgeving van Lesna. Met uit Holland meegebrachte legertenten hebben we voor ca 30 kinderen een heus kampement neer gezet. We zouden met de kinderen een 2 daagse zeskamp gehouden maar door het slechte weer, regen en hevige onweersbuien, hebben we dit weekend i.v.m. de veiligheid voortijdig moeten beëindigen.
 • Het daklozenhuis Alberta in Lesna hebben we financieel kunnen helpen om nieuwe vrieskisten, vluchtweg indicators met noodverlichting en rookmelders voor alle kamers aan te kunnen schaffen. Ook dit jaar hebben we hen weer kunnen voorzien van kleding en schoeisel. Maar ook met zaden pakketten om hun eigen groente te verbouwen.
 • De laatste van de 130 ziekenhuis bedden afkomstig van Psychiatrisch ziekenhuis De Geestgronden in Bennebroek zijn afgeleverd bij het regionale ziekenhuis in Luban.
 • Bij Daklozenhuis Dom Samotnych Matek in Pobiedna, een tehuis voor moeder en kind,  hebben we hier directe financiële hulp kunnen bieden voor aanschaf van vluchtweg indicators met noodverlichting, rookmelders voor alle kamers en dat de reinigingsrechten betaald konden worden, zodat het huisvuil weer opgehaald wordt.  En natuurlijk het weer voorzien van diverse goederen in de vorm van kleding, schoeisel, speelgoed en andere zaken. En natuurlijk gezorgd voor vers hooi en goed voer voor de dieren. Ook werden hier de zaden pakketten dankbaar in ontvangst genomen.
 • Traditie getrouw steunden we financieel de school in Grabieszyce weer in de vorm van een aanmoediging prijs “de fiets” voor de beste van de school. Maar ook om bruinkool te kunnen kopen om de centrale verwarming te kunnen blijven stoken.
 • De kindervakantieweek was ook dit jaar weer een groot succes.  De groep bestond evenals voorgaande jaren uit 20  kinderen afkomstig uit families die onder de absolute minima leven, de begeleiding bestond uit 5 personen. We zijn ook zeer dankbaar dat we weer kosteloos gebruik mochten maken van het Buitenverblijf van Fort Penningsveer. We hadden weer diverse leuke activiteiten op het program.
 • En als laatste, niet te vergeten onze kerstpakketten actie, waarbij we dit jaar in samenwerking met Dreams meer dan 150 kinderen hebben kunnen verblijden met een bezoek van een echte Sinterklaas die hen blij verraste met cadeautjes. Als extra hebben we in het pakket een zaden pakket toe gevoegd zodat de kinderen samen met hun ouders hun eigen tuintje kunnen maken, waarbin ze hun eigen groente kunnen kweken.

Onbedoeld is het toch een hele opsomming geworden en wij realiseren ons dat wij al deze activiteiten niet hadden kunnen realiseren zonder uw steun, ik wil daarom niemand bij naam noemen die ons op welke wijze dan ook gesteund hebben met kleding, goederen of financieel.

Onze plannen voor 2010.

 •  Voor komend jaar staan er weer diverse trips naar Lesna op het programma, waarbij we uiteraard de nodige goederen zullen afleveren op de plaatsen waar dat nodig is.
 • Begin Juli organiseren we voor de 2e keer een kinderweekend bij het prachtige meer van Zamek Czocha in Lesna.
 • Het ondersteunen van activiteiten bij de verschillende projecten.
 • Half Augustus voor de 10e keer De Kinderweek ; de afspraken met de vrijwilligers van Fort Penningsveer en de Stichting Dreams, in Polen, zijn hierover al gemaakt.
 • En als laatste, niet te vergeten onze jaarlijkse kerstpakketten actie, waarbij we ook dit jaar weer de aandacht zullen richten op pakketten voor kinderen.

Zo u ziet hebben wij een breed scala aan activiteiten, en we zijn ons er ook van bewust dat wij deze activiteiten niet zouden kunnen realiseren zonder steun in welke vorm dan ook. We zijn onze sponsors dan ook nogmaals zeer erkentelijk voor hun vertrouwen in onze werkzaamheden, en hopen dat wij ook dit jaar weer op hun steun mogen rekenen.

 J. Brugman.

Penningmeester.

Het verslag kunt u hier downloaden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*