Jaarverslag 2006

Financieel Jaarverslag 2006  

 

Stichting Polen Project Lesna kijkt terug op een goed jaar, waarin we weer vele activiteiten hebben kunnen realiseren. Om U een indruk te geven van activiteiten die hebben plaats gevonden zal ik u een kleine opsomming geven; 

 • We hebben het Daklozenhuis Dom Samotnych Matek kunnen voorzien van vers hooi en goed voer voor de dieren, diverse goederen in de vorm van kleding, schoeisel en andere goederen. Tevens hebben we voor de bewoners in oktober onze jaarlijkse Pannenkoeken middag verzorgd.
 • In mei en juni zijn we met een junioren team van HBC – Heemstede, en de Zaterdag 1 van BVC – Bloemendaal naar Lesna geveest om deel te nemen aan een toernooi.
 • Het daklozenhuis Alberta in Lesna hebben we financieel kunnen helpen om de buiten gevels te isoleren.
 • Begin van het jaar hebben we het project Duurzaam Veilig kunnen afronden. En we hopen in april het project Ouderen Beleid te kunnen afronden.
 • We ondersteunen financieel het initiatief van Leszek Kornarski om in Grabieszyce nieuwe activiteiten op te zetten voor de jeugd zoals o.a. het opzetten van een voetbalclub voor de jeugd.
 • De kindervakantieweek was ook dit jaar weer een groot succes. De groep bestaande uit 20 kinderen en hun 5 begeleiders, hebben we vanwege ons jubileumjaar (10 jaar) en door de vele sponsors dan ook eens flink in de watten gelegd.
 • Half september hebben we voor een groep van 12 Poolse Burgemeesters een kennismaking bezoek aan Nederland georganiseerd. Hun gemeentes liggen allemaal aan de rivier De Kwisa zo ook Lesna. Hun bezoek aan onze regio had als thema Water. Na een bezoek aan het Hoogheemraadschap Rijnland zijn ontvangen op door de burgemeester van Bloemendaal, en heeft er een bezoek plaats gevonden bij het PWN.
 • In 2006 hebben we 2 transporten geregeld naar Lesna waarbij we onze gehele loods voorraad hebben kunnen ruimen (rolators, rolstoelen, kleding, speelgoed enz.). Ook hebben we drie grote opleggers geladen met bedden,stoelen,tafels en serviesgoed welke we aangeboden kregen van Hotel Haarlem-zuid.
 • En als laatste, niet te vergeten onze kerstpakketten actie, waarbij we dit jaar meer de aandacht hebben gericht op pakketten voor kinderen.

Het is onbedoeld toch een hele opsomming geworden en wij realiseren ons dat wij al deze activiteiten niet hadden kunnen realiseren zonder uw steun.               
Toch zijn er een paar zaken jammer genoeg nog niet gerealiseerd, die we wel hadden gepland voor 2006. We hadden graag in het dagactiviteitencentrum voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten een stoellift willen plaatsen, waarvoor we van Stichting Kici een subsidie hebben ontvangen van € 5000,00. Echter het vinden van een juiste leverancier/installateur in Polen die dit kan verzorgen hebben we nog niet gevonden. Daar het toch om een grote uitgave gaat willen we die dan ook verantwoord doen. Het gaat zeker dit jaar wel lukken.    

Onze plannen voor 2007. 

 • Voorkomend jaar staan er weer diverse trips naar Lesna op het programma, waarbij we uiteraard de nodige goederen zullen afleveren op de plaatsen daar waar nodig is.
 • Eind april zullen we het project Ouderen Beleid afronden, en nemen we weer belangstellenden mee om eens kennis te maken met de Polen en hun verwachtingen en wensen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en zakelijk gebied.
 • In juni hopen we een voetbalteam uit Grabieszyce te mogen verwelkomen op het internationale voetbaltoernooi in Heemstede, de Regio Haarlem Cup. The Raccoons, voortgekomen uit de activiteiten van de basisschool in Grabieszyce, zullen hier waarschijnlijk niet de hoofdprijs wegslepen, maar we zijn er wel van overtuigd dat we hiermee een doelgroep van PPL bereiken. Bovendien hebben we gevraagd onderwijzers als begeleiding mee te sturen om contacten met scholen uit de omtrek te bevorderen c.q. aan te knopen.
 • De Kinderweek is half augustus geprogrammeerd; de afspraken met de vrijwilligers van Fort Penningsveer en de Stichting Dreams, in Polen, hierover zijn al gemaakt.
 • En als laatste, niet te vergeten onze kerstpakketten actie, waarbij we ook dit jaar weer de aandacht zullen richten op pakketten voor kinderen.

 Zo u ziet hebben wij een breed scala aan activiteiten, en we zijn ons er ook van bewust dat wij deze activiteiten niet zouden kunnen realiseren zonder steun in welke vorm dan ook. We zijn onze sponsors dan ook zeer erkentelijk voor hun vertrouwen in onze werkzaamheden, en hopen dat wij ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.   

J. Brugman.
Penningmeester. 

Jaarrekening 2006
Stichting Polen Project Lesna 

 

  

 

ACTIVA in euros’
Inkomsten:
Saldo 31.12. 2005 bank 11.141,99
kas 310,00
Ontvangen sponsering 2006 bank 19.576,20
Ontvangen sponsering 2006 kas 541,50
Totaal inkomsten 31.569,69
31.569,69
Uitgaven:
Bankkosten 221,35
Stichtingskosten 2.294,87
Tripkosten 2.024,00
Projectkosten 5.993,33
Kinderweek 3.137,86
Kerstpakkettenactie 1.500,00
Totaal uitgaven 15.171,41
Saldo 31.12.2006 bank 16.011,11
kas 387,17
Totaal saldo 16.398,28
31.569,69


Overzicht stichting kosten

ACTIVA in euro’s
bankkosten 221,35
kantoorkosten 417,37
algemene kosten 1.002,65
10 jaar PPL 874,85
Totaal stichtingskosten 2.516,22


Overzicht verdeling gelden per project

ACTIVA in euro’s
Daklozenhuis Alberta Lesna 675,90
Daklozenhuis D.S.M Pobiedna 400,00
Kerstpakkettenactie 2006 1.500,00
Kinderweek 3.137,86
Project Duurzaamveilig 2005 970,00
Project Ouderenbeleid 2006 1.438,95
Raccoons Grabieszyce 1.262,98
Stichtingskosten 2.516,22
Transport 1.245,50
Tripkosten 2.024,00
Totaal 15.171,41

Het verslag kunt u hier downloaden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*